Trường MN Tuổi Hồng được kết nối mạng internet tốc độ cao cố định của Viettel hỗ trợ, nhà trường có 04 điểm trường thôn và 1 điểm trường chính cụ thể về phòng học như sau:

Nhà trường có 10 phòng học bán kiên cố, 1 bếp tạm và 02 phòng hiệu bộ (02 phòng hiệu bộ CBQL và nhân viên ngồi chung vừa văn phòng họp hội đồng vừa là phòng làm việc). và các điểm trường thôn có .

Các thiết bị phục vụ cho công việc cũng như học tập gồm có: 03 máy tính xách tay, 05 máy tính để bàn và 01 ti vi vbaf một số dụng cụ phục vụ việc hovj tập cho trẻ